MUARA KARANG BLOK E IV TIMUR NO 50, JAKARTA UTARA     P. +6221.6610977  F. +6221.6680336